• cs
 • en
 • de
 • es
 • zh
 • hu

Ubytovací řád

Ubytovací řád se vztahuje na Penzion V Roklích (dále jen „ubytovací zařízení“)

 • Při příjezdu do ubytovacího zařízení se host prokazuje platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
 • Ve zvláštních případech může ubytovací zařízení nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Má-li host potvrzeno ubytování v jednolůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že byl ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji.
 • Pokoje jsou připraveny pro hosty k nastěhování od 15:00 hodin do 22 hodin. Dřívější příjezdy jsou možné pouze po předchozí domluvě a za příplatek.
 • Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno ubytovat hosta nejpozději  do  1 hodiny po domluveném čase příjezdu. V případě, že se host nedostaví ve stanoveném čase, rezervace ubytování propadá a pokoj je uvolněn pro další zájemce.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Poslední den je host povinen pokoj uvolnit  nejpozději do 10.00 hodin (všední den), do 12.00 hodin (víkend). Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 • Host, který se ubytuje před osmou hodinou ranní, uhradí cenu za celou předcházející noc.
 • Hosté jsou žádáni, aby nepřemísťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv opravy či zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji okna, vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji světla, uzavřít dveře a klíč odevzdat na recepci.
 • Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat na pokojích pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které jsou k jejich osobní hygieně (holicí strojky, vysoušeče vlasů) a osobní počítače atp.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji ani v ostatních společných prostorách ubytovacího zařízení.
 • Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a během pobytu neruší ubytované hosty.
 • V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou hosté povinni  dodržovat  noční klid.
 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit na recepci.
 • Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech ubytovacího zařízení, nenese ubytovací zařízení žádnou odpovědnost.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit v souladu s platným ceníkem vždy před zahájením pobytu. Případné zrušení pobytu před stanoveným datem odjezdu se řídí platnými storno podmínkami.
 • Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení a současně hosté mohou své názory vyjádřit do knihy hostů, která je součástí každého pokoje či apartmánu.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení  právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.
Rezervace
Novinky
6.3.2024
Apartmán č.6 je v novém kabátě!

Design, který odpovídá našemu stylu "příměstská příroda." Líbí?

>>
22.12.2023
Automat na kávu

Automat na kávu

Máme pro vás nový automat na kávu. :-)

>>
11.8.2023
Zrychlili jsme internet

Nyní se lze připojovat rychlostí 100 Mb/s a odesílat data rychlostí 25 Mb/s. Viz foto na úvodní stránce.